Права за ползване

Сайтът http://застраховкаонлайн.com няма статут на застрахователно дружество и няма за цел да ангажира по никакъв начин своите посетители с покупка на продукт.

Сайтът е посредник между своите посетители и отделни сайтове на застрахователни компании.

От съответните сайтове на застрахователни компании, както и от други източници е взета информация за предлаганите услуги и продукти. Сайтът http://застраховкаонлайн.com не носи отговорност за верността, а също и за неточности или пропуски в публикуваната информация.

На сайта не се съхранява или изисква лична информация за посетителите.

На страницата са публикувани са хипервръзки. Сайтът не носи отговорност за съдържанието, към което водят тези хипервръзки.